De PrismaTafel: Diversiteit als voordeel

PrismaTafel: Diversiteit als voordeel

De PrismaTisch is een workshopmethode waarbij deelnemers elkaar inspireren, kennis uitwisselen en eigen ideeën inbrengen. In de workshop wordt een centrale vraag verdeeld in zes verschillende perspectieven of kleuren op de lange tafel. Vandaar de naam PrismaTisch als een bundeling van verscheidenheid en eenheid.

 

Methode

 • PrismaTable zorgt voor een veelzijdig resultaat. Kijken naar toekomstige trends, menselijke aspecten, verbindingen, ruimte voor experiment, ondernemerschap, organisatie, duidelijke structuur, urgentie, bestuurlijke haalbaarheid, cultuur en waarden. De verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat in het resultaat rekening wordt gehouden met de diversiteit van de mensen.
 • De deelnemers beschikken over veel (soms onverwachte) deskundigheid waarop een beroep wordt gedaan en waarvan gebruik wordt gemaakt.
 • PrismaTisch is een vorm van samenwerkend leren. Dit is een belangrijke kwestie voor onderwijsorganisaties, zowel voor het onderwijs aan leerlingen als voor het functioneren van een school als lerende organisatie.
 • PrismaTisch is ook zeer geschikt voor organisaties die kennis willen uitwisselen of nauw willen samenwerken.
 • De deelnemers zijn altijd enthousiast en krijgen veel energie van deze workshop. Het wordt vaak gebruikt als een kick-off evenement voor een proces en bevordert teambuilding.
 • Het werk wordt tegelijkertijd gedaan door alle deelnemers die schrijven, denken, tekenen, op elkaar reageren en beelden verzamelen. Dit garandeert dat gelijkwaardige inhoud wordt geïntroduceerd. Dit gebeurt ongeacht de persoonlijkheidsstructuur van de deelnemers, aangezien alleen de schriftelijke bijdragen op tafel deel gaan uitmaken van het proces.
 • De combinatie van beeld en tekst stimuleert creatief denken. De verrassende beelden komen van buiten, inspireren en verruimen zo de ruimte voor ideeën.
 • De workshop kan goed worden gecombineerd met andere onderdelen, zoals modelontwikkeling en scenarioanalyse.
 • In sommige gevallen heeft de aanpak geleid tot coachingprogramma’s voor onderwijsteams of voor individuen.
 • Er is een techniek ontwikkeld om al het binnengebrachte materiaal te verwerken, die de veelheid aan informatie verwerkt tot een duidelijk gemeenschappelijk perspectief.

De basis van de PrismaTafel is Drives, de theorie van de drijvende krachten van Prof. Dr. Clare W. Graves. Volgens Graves zijn drijvende krachten de krachten die ons motiveren om iets wel of niet te doen. Zij zijn niet synoniem met motivatie, maar functioneren op een veel complexere manier omdat zij op elkaar inwerken.

Graves richtte zich op de individuele ontwikkeling van de mens:

 • Mensen veranderen, ze zijn niet statisch.
 • Mensen veranderen wanneer hun levensomstandigheden veranderen.
 • Nieuwe levensomstandigheden vergen nieuwe regels voor denken en handelen, waarbij andere drijvende krachten op de voorgrond kunnen treden.
 • De vroegere drijvende krachten blijven, zelfs als de mensen veranderen.
 • Ieder mens heeft verschillende drijfveren die elkaar aanvullen, maar ook kunnen tegenspreken.

Volgens de theorie van Graves zijn er zes drijvende krachten, elk met hun eigen kleur. Wij hebben het Graves-model toegepast op groepen omdat wij ervan uitgaan dat al deze drijvende krachten ook in een groep aanwezig zijn. Daarom is onze PrismaTafel-methode gericht op groepen die streven naar een gemeenschappelijk resultaat. Elk groepslid kan zich bezighouden met de onderwerpen die hem of haar bijzonder aanspreken en waar hij of zij energie van krijgt.

In de workshop gebruiken we de volgende drijvende krachten en kleuren:

Kleuren en drijvende krachten

Schoolbouwadviseurs van het Nederlandse bedrijf ICSadviseurs) hebben de PrismaTisch workshop meer dan 300 keer in vele landen uitgevoerd en voortdurend ontwikkeld en toegepast in scholen, universiteiten, zorgorganisaties, rijksoverheden, bewoners en brancheorganisaties.

De workshop duurt ongeveer drie uur. Het aantal deelnemers varieert van klein (ongeveer tien personen) tot groot (150 tot 200 personen). Vaak zijn dit onderwerpen waarbij het belangrijk is om innovatief te zijn en buiten de gebaande paden te denken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een strategisch plan, de ontwikkeling van een (onderwijs)visie, uitgangspunten voor een nieuw gebouw (fase NUL) of de (her)inrichting van een leeromgeving.

gepubliceerd CC BY-NC-SA